wing chun vs wing tsun jak se pise

Wing Chun vs Wing Tsun

Wing Tsun, Wing Chun, Ving Tsun, Wing Tjun… Jak je to správně?

 

Díky popularitě filmů „Ip Man“, kde v hlavní roli je Donnie Yen jako velmistr stylu Wing Chun, se dostává toto tradiční čínské bojové umění na výsluní pozornosti široké veřejnosti. Samozřejmě je dobře, že se třicet šest let po smrti velmistra Yip Mana stává tento systém čínského bojového umění velmi populární.

ip man wing chun movieOvšem tato série filmů svou popularitou způsobila chaos ve výuce Wing Tsun. Kromě cíleného zkomolení jména velkého mistra v zmíněných filmech (o tom bude příští článek) dochází i k cíleným zkomoleninám názvu tohoto umění obzvlášť mistry evropského původu a to z důvodu odlišení se od ostatních učitelů tohoto stylu.

Jako student čínského/kantonského jazyka a kultury a zároveň instruktor tohoto velmi zajímavého umění bych chtěl „nezasvěceným“ objasnit tyto nepřesnosti a chyby, kterých se dopouštějí mnozí tzv. Sifu při snaze pochopit čínskou kulturu.

Jen veřejnost ozbrojená přesnými vědomostmi si může udělat objektivní obrázek o jakémkoliv instruktorovi, který téměř zesměšňuje osoby i bojové umění, které tak rád vyučuje. A jakožto člověk, který má rád nejen toto umění, ale i kulturu s ním spojenou, chci být jím, kdo v tuto problematiku vyjasní.

Tak, teď už můžeme začít.

Nejčastější přepisy tohoto bojového umění

Wing Chun
Ving Tsun
Wing Tsun

Hodně zkomolené přepisy:

Wing Tshun
Ving Chun
Wing Tjshun
Wing Tzun
Wing Thun
Wing Tjun
Wing Tyhun
atd.

Dále to už ni nemá cenu rozepisovat.

 

Přepisy ze znaků

Teď se koukneme na nejběžněji používané přepisy těchto slov pomocí přepisů ze standardizovaných slovníků používaných v lingvistických kruzích.

Pro čínské znaky, které označují toto bojové umění, se nejčastěji používají  následující přepisy: čínský pinyin, kantonský jyutpin nebo romanizace mandarínštiny a kantonštiny od Yale University:

Znaky: 詠春/咏春

Význam znaků:

Už jen význam těchto znaků by mohl být překladatelským oříškem. V nejedné literatuře se tyto znaky překládají jako „nekonečné jaro“, ale znak pro slovo „nekonečné“ je 永 a vyslovuje se stejně jako 詠/咏 (Yǒng).

Toto je velmi typické pro čínský jazyk, kde hodně slov se stejně vyslovuje, ale mají úplně jiný znak a význam . Dokonce i samotný Číňan se u některých slov může splést, pokud neuvidí znak zapsaný. Teprve až uvidí znak, bude rozumět významu.

U překladu 詠春/咏春 do západního jazyka je to také tak. Oba znaky mají více významů a záleží potom jak je daný člověk chápe a nebo i jak rozumí čínské kultůře.

Tady uvádím významy, které nejvíce dávají smysl:

詠/咏 – opěvovat, vyjádřit (poetickou formou)

春 – jaro, život,vitalita

Takže mnoho lidí toto buď přeloží jako „ opěvované jaro“, „opěvovat život“, „opěvovat vitalitu“ nebo „jak vyjádřit jaro, život, vitalitu“. Tyto překlady pak ale člověku západního světa nedávají smysl a už vůbec ne, když se mluví o bojovém umění.  Co to je pak za bojové umění, kde se opěvuje jaro??? Co to vůbec  znamená?

ip man movie wing chun kung fu

Laikovi, který viděl Wing Chun jen ve filmu Ip Man, toto vůbec nic neřekne. Ale člověk, který se zabývá tímto bojovým uměním a pozná i čínskou kulturu ví, že v čínské mysli význam slov je chápán jinak.

Tak se vám pokusím přiblížit, jak by se toto mohlo chápat.

Wing Chun je bojové umění (a nejen to), které nás učí jak správně manipulovat a používat klouby, svaly a šlachy na lidském těle tak, aby se spotřebovalo  na jakýkoliv pohyb co nejméně energie. Tato ušetřená energie pak může být použita tak, aby náš život byl plný energie, dobré nálady až do co nejdelšího věku.

Proto 詠春/咏春 nemůže být vysvětleno jen dvěmi slovy. Ale měl by se  spíše zaměřit na přeložení myšlenkym která se za těmito znaky skrývá:

„systém, který naučí naše tělo správně se pohybovat, správně fungovat, aby se zachovala naše přirozená vitalita“.

A proč zrovna „jaro“ je symbolem života nebo vitality? Číňan vnímá jaro jako probouzení přírody po dlouhé a tuhé zimě, kde skoro vše dřímalo. Poté však se vše na jaře začíná opět probouzet a nový život plný vitality opět začíná.

A toto probouzení přírody na jaře je uplně stejné jako probuzení všech schopností, které dřímají v každém člověku a poté co se probudí, bude tělo opět plné vitality a životní energie. Wing Chun je tedy pro lidské tělo to, co je pro přírodu jaro.

 

Přepis:

Pinyin Jyutpin Yale
Yǒng chūn Yong3 chun1 wing6 ceon1 wing6 cheun1

 

Pro zjednodušení, bez zapsání tónu, je to tedy: Yong Chun, Wing Cheun nebo Wing Ceon. Kvůli nedostatku publikací o správném přepisu názvu v minulosti museli mistři přepsat do anglické abecedy dle svého úsudku.

Proto velmistr Yip Man zvolil Ving Tsun – ani jedno slovo není přepsané správně. Bruce Lee začal poprvé znaky přepisovat jako Wing Chun v USA – tady má první znak přepis jako kantonský Yale nebo Jyutpin a druhý znak spíše jako čínský pinyin, ale nevíme, zda Bruce uměl standardní čínštinu.

Přepis Wing Chun je přeci jen blíže ke správnému přepisu než Ving Tsun. Už jen proto, že v čínštině ani v kantonštině není při přepisování používáno “V” – toto prostě neexistuje!

Když ovšem uděláme zkratku z iniciál Wing Chun, vznikne WC – a toto označení opravdu není vhodné pro jakékoliv bojové umění. Snad i proto velmistr Yip Man pro svou školu zvolil název Hong Kong Ving Tsun Athletic Association (HKVTAA), nežli Hong Kong Wing Chun Athletic Association – (HKWCAA).

Ani se mu nedivím. Sám bych nechtěl praktikovat něco, co se dá zaměnit za WC.

Až velmistr Leung Ting v sedmdesátých letech začal přepisovat 咏春 do latinky jako Wing Tsun –  první znak je přepisován správně jak podle Yale, tak i podle Jyutpin. Druhý znak ovšem není takto standardně přepisován ani v jednom ze standardním přepisu, který se vyučuje ve školách zaměřených na studium čínských jazyků a kultury.

Ovšem podle IPA – International Phonetics Alphabet  (abeceda používaná polygloty pro přepis jakéhokoliv jazyka) – se znak 春 přepisuje jako – tshuwn – kde „h“  označuje přídech na „s“, které pak zní jako zvuk mezi „s“ a „š“.  Zase „w“ nad „u“ mění český znějící „u“ na „ue“ – skoro jako u anglického slova „when“ bez vyslovení „n“.

Tedy –  IPA přepis tohoto znaku bez udávání přídechů je „Tsun“, vyslovováno něco jako Tšuen, ke tš zní jako velmi změkčené „č“.

Protože velmistr Leung Ting studoval na Hong Kong Baptist College, což byla nejznámější lingvistická  vysoká škola, musel se určitě setkat s IPA, a proto zvolit přepis znaků 咏春 jako „Wing Tsun“!

Náš mistr Chris Collins pokračuje v tradici přepisu Wing Tsun a pomocí Hong Kong Wing Tsun Association (HKWTA) předává dál toto unikátní bojové umění dalším generacím.

Závěr

Podle této úvahy lze, s úctou k mistrům tohoto umění, vnímat přepisy Ving Tsun, Wing Chun a Wing Tsun jako standardní.

Všechny ostatní přepisy jsou jen poukázáním na neznalost čínské kultury. Vyučující, kteří je používají  pro odlišnost, tím vyzdvihují své nepochopení a odloučení se od této kultury. Pro mě jsou čínské bojové umění a kultura pevně provázané a nelze je oddělit! Pokud je nějaký mistr tohoto systému oddělí, nechápe, dle mého názoru, zásadní a základní podstatu Wing Tsun.

Máte zájem studovat Wing Tsun Kung Fu?
Napište na email: sifu@wtkungfu.cz nebo
zavolejte na 778 520 520 a domluvíme se.

Trénujeme v Praze a v Rakovníku.

Uložit

Uložit