Proč je Wing Tsun Více Efektivní

Proč je Wing Tsun Kung Fu více efektivní? 4 bojové principy Vám prozradí více.

Možná jste viděli filmy s hercem Donnie Yenem, který ztvárnil velmistra Ip Mana ve filmech Ip Man 1 a Ip Man 2 nebo jste četli někde článek o Wing Chun Kung Fu, který Vás nadchl a teď se chcete dozvědět více.

Bojovým uměním se zabývám už přes 27 let. Tak jako většina lidí v České republice i já jsem nejdříve začínal s Judo, pak Shotokan Karate nebo bylo více populární díky mnoha akčních filmů s herci jako Jean Clause Van Damme, Dolph Lundgren nebo Chuck Norris. Poté jak jsem začal být více seriózní ohledně tréninků bojových umění začal jsem s Kung Fu jen díky tomu, že Bruce Lee, Jackie Chan nebo Jet Li začali být hodně populární a opravdu Kung Fu vypadalo velmi dobře na filmovém plátně.

Brett Zaneta Bong Pak Medium

 

No a jak jsem začal číst zahraniční časopisy, hlavně z Německa, narazil jsem na čínské bojovéumění Wing Chun Kung Fu. Po pár letech hledání jsem začal v roce 1996 trénovat Leung Ting WingTsun System ještě pod hlavičkou EWTO – Evropské Wing Tsun Organizace.

Tenkrát hodně propagovali mistra jménem Emin Boztepe, kolik měl bojů na ulici, nějaké challenge fights a vydal hodně videokazet o Wing Tsun a sebeobraně.

Jeho styl Wing Tsun byl velmi agresivní a mně se to moc líbilo. Bylo mi asi 15 let, když jsem začal trénovat a obdivovat tohoto bojovníka. Došlo až k tomu, že jsem odcestoval do USA a začal trénovat ve škole AWTO – American Wing Tsun Organization v New York City pod vedením SiFu Milana Jeviče a navštěvoval semináře a osobní hodiny přímo se SiFu Eminem Boztepem.

Díky jeho tréninkům jsem začal rozumět bojovým principům ve Wing Tsun, které opravdu jsou velmi aplikovatelné v jakékoli situaci. Dalo by se říci, že to je strategie války a nalezneme v něch válečné strategie, které byly popsány v knize Umění Války od Sun Tzu.

V USA jsem měl možnost trénovat i Muay Thai a Brazilské Jiu Jitsu pod vedením trenérů ve škole Matta Hamilla – bojovníka UFC a musím říci, že MMA je velmi populární v USA i ve světě, je to dobrý sport, ale osobně mě Wing Tsun Kung Fu připadá více aplikovatelné pro obyčejné lidi, kteří mají čas trénovat jen pár tréninků týdně.

A to je právě díky bojovým principům, které tvoří základ systému a všichni moji žáci musí úplně porozumět a aplikovat tyto bojové principy nejen v sebeobraně, ale v jakékoliv nebezpečné situaci.

Jen pro porozumění — mnoho lidí si myslí, že Wing Chun je styl boje, ale naše škola se od tohoto pojmu hodně distancuje. Pojem styl uzavírá studenty do toho daného stylu a nemají jakoukoliv svobodu v tom, co praktikují. Slepě napodobují nekonečné sestavy bez protivníka beze zbraně nebo se zbraněmi, jen málo sparringových cvičení a jen málo praktických technik, které lze využít pro rychlou a účinnou sebeobranu.

Proto vyučujeme Wing Tsun Kung Fu jako progresivní systém, který učí pomalu žáka být samostatným a pochopit, jak tyto principy boje, tak i jak aplikovat WT bez jakéholiv přemýšlení — tedy pomocí reflexů, které jsme tak trošku zapomněli díky modernizaci lidí.

Takže ve Wing Tsun nejen, že se studenti učí techniky, získávají dynamiku v pohybu, lepší koordinaci, rychlost nebo sílu, ale také pochopení těchto univerzálních konceptů boje. Jen tak se může WT stát částí každého studenta, ne aby se student stal částí Wing Tsun. Takto je tento bojový systém chápán v jeho kolébce Hong Kongu a naše škola tuto filosofii boje chce představit v České republice.

 

Bojové Principy Wing Tsun Kung Fu

V následujících paragafech se Vám budu chtít alespoň trošku přiblížit tyto principy boje a jak je aplikujeme ve WT. V dalším příspěvku pak přiblížím principy o použití síly ve Wing Tsun Kung Fu, které jsou také důležité k pochopení systému WT.

Tak tady jsou:

  1. If the path is clear, move forward – Pokud je cesta volná, jdi vpřed!
  2. If there is contact, stick – Pokud navážeš kontak, nalep se!
  3. If the force is greater, give way – Pokud je síla protivníka větší, poddej se!
  4. If the opponent retreats, follow through – Pokud útočník ustupuje, následuj ho!

Každá škola má tyto principy popsány trošku jinak, ale takto jsem se je naučil v USA pod vedením Sifu Emina Boztepeho a v Hong Kongu pod vedením mého současného mistra Sifu Chrise Collinse. Proto jsem nechal i anglické názvy těchto principů, jen aby nedošlo k nějakému nedorozumění a ztracení významu těchto principů v překladu.

Osobně si myslím a i SiFu Chris Collins mě v tom usvědčil, že tyto bojové principy jsou univerzální a jakékoliv bojové umění bude fungovat, pokud se je praktikant naučí správně interpretovat do bojové situace.

A  jen díky tomu jde i vidět v USA, že velcí sportovci v MMA začali studovat bojové techniky a principy Wing Chun – jako třeba Anderson Silva z Brazílie. Takže je konec bojů o tom, jaké bojové umění je nejlepší. Osobně si myslím, že neexistuje nejlepší bojové umění, vše záleží jen na lidech. Stejně tak toto platí i když to přirovnám ke zbraním. Můžu mít jen nůž a protivník nejlepší pistoli, ale pokud s ní nebude umět zacházet, tak souboj vyhraji. Znamená to, že nůž je lepší zbraň než pistole??? Pochybuji. Ale jak jsem řekl, je to vše o lidech.

1 – Pokud je cesta volná, jdi vpřed!

Tento princip používají ve své podstatě i jiná bojová umění, ale spíše jako iniciační událost a nebo náhlý výbuch pohybu vpřed, když oči bojovníka vidí jasnou cestu. Například, zahájení boje v zásadě zahrnuje rychlý útok vpřed bez jakéhokoliv zaváhání.

A tak se dosáhne první princip. Nicméně, v průběhu samotného boje, existuje spousta dalších možností, jak použít tento koncept. Protože toto jen neznamená, že tělo jde kupředu, ale také nástroje, které používáme v útoku a to naše ruce, nohy nebo cokoliv máme v ruce a s čím můžeme zahájit útok.

Ve WT nepoužíváme jen pěst a chodidlo, ale každý kloub našich končetin včetně zápěstí, lokty, ramena, záda, boky, hlava, brada až po kolena a kotníky.  To vše lze využít v útoku. Když cvičíme naše techniky, všechny nástroje musí mít tlak směrem dopředu, takto se připravujeme použít tento princip z uvolněné energie, která je uložena v našich končetinách a připravena k explosivnímu útoku vpřed, jakmile cítí volno.

2 – Pokud navážeš kontak, nalep se!

Tento koncept může být hodně obtížné vysvětlit jakémukoliv zastánci jiných škol, pokud neznají koncept Chi Sao – lepících se rukou. Ale třeba zastánci Brazilského Jiu Jitsu nebo Wrestlingu toto nalepení se a cítení místa znají, učí je to trpělivosti a čekají na to, až ucítí volno a poté provedou zakončovací techniku. V každém případě, to je princip který cvičenci WT chápou jako kombinaci simultálního útoku a obrany, kdy je cílem exponenciálně zvýšit cítění protivníkovy síly pomocí kontaktu rukou a nohou.

Když lidé čtou nebo slyší o WT, většina z nich má představu o tom co  Chi Sao (lepící se ruce“) je. Co není dobře známé však je, že Chi Sao není způsob boje, ale spíše formu tréninku.  Hodně se mi stávalo od lidí, hlavně v New Yorku od kamarádů co se mnou cvičili Muay Thai nebo Jiu Jitsu, že si opravdu myslí, že takto bojujeme na ulici. Jen se jim musím smát a poučit je, že to není nic jiného než trénink reflexů končetin a jejich uvolněnosti.

Kromě dovedností vyvinutých v Siu Nim Tao, Chum Kiu, a cvičení Chi Sao trénuje potřebné reflexivní reakce, které se stávají naprosto přirozenými a studen WT nemusí o nich vůbec přemýšlet. Během boje, tento trénink reflexů je využit, jakmile soupeř vstoupí do naší magnetické zóny a bude mít pocit, že naše končetiny jsou jako pružné, ale velmi silné bambusové hole.

3 – Pokud je síla protivníka větší, poddej se!

Mnoho stylů bojových umění docela často spoléhají na použití “síly proti síle”  a to použitím rukou, ať už dlaní, předloktím, nebo nohou – např. holení, chodidlem atd… Lidká přirozenost je resistovat když někdo táhne, nebo se stahovat když někdo útočí rukama nebo kope nohama. Ale tento ústup dává jen další šanci protivníkovi na další útoky a je to moc pomalý, protože obránce nemůže v této chumelenici udělat jakýkoliv protiútok.

Ve WT KUNG FU, praktikant nikdy nejde hrubou silou proti síle, ale uvolněností. Laikům se to může zdát podobné měkčím bojových uměním, jako je Tai Chi, Aikido, Judo nebo Jiu Jitsu.

Snažíme se odchýlit útočící končetinu pomocí principu klínu a rozptýlit tak příchozí hrubé síly do strany aniž bychom museli vynaložit velké úsilí. I když trénujeme tak, aby naše končetiny měly tlak vždy směrem dopředu k protivníkovi, jsou za každou cenu poddajný pokud síla protivníka je větší, končetiny mají schopnost poddat se v případě potřeby. Tak jsme schopni najít otvory nebo jiná volná místa, které protivník nechrání v době jeho útoku a současně jak útočí, můžeme udělat protiútok, který zasáhne nic netušícího agresora bez jakéhokoliv varování.

4 – Pokud útočník ustupuje, následuj ho!

Tento pojem se používá v kombinaci s prvními dvěma principy, udržováním kontaktu nebo jakmile najdeme otvor v útočníkově obraně nebo když útočník stahuje jeho útočící končetinu po neúspěšném útoku. Dále pokud útočníka dostaneme do situace nepřetržitého útoku a on musí fyzicky udělat ústup dozadu nebo do strany, aby se vzpamatoval.

Jakmile tento ústup udělá, WT bojovník neustále následuje protivníka a nesmí mu nechat prostor na to aby útočník nabral novou sílu nebo se připravil na protiútok. 

To je koncept, který se pravděpodobně používá v mnoha bojových umění nebo i v boxu — prostě boxer vidí, že jeho protivník ustupuje a tak může dále dělat další útoky a třeba zatlačí protivníka do rohu ringu, kde mu už nemůže utéct. Nicméně, ve WT jsme schopni aplikovat tento koncept velmi dobře v kombinaci s použitím efektivní práci nohou, tlak směrem dopředu a efektivními řetězovými údery.

Závěrem

A co je nejdůležitější, ve WT se učíme nespoléhat jen na vizuálních podněty pro reakci na útoky, ale spíše na síly, směry nebo úhly útoků odkud pocházejí, navázání kontaktů s útočící končetinou, zaměstnat ji absorbujícími pohyby  a udržovat flexibilní tlak směrem dopředu k získání výhody, jakmile najdeme otvor v protivníkově obraně nebo útoku.

Proto nejsou ve Wing Tsun nacvičovány obranné manévry jako v mnoha bojových uměních nebo kurzech sebeobrany, ale místo toho plynoucí synergie útočných a obranných pohybů, které se uloží do podvědomí studenta a budou vyvolány, jakmile dojde ke kontaktu s útočníkem.

Doufám, že jste jako čtenář získal více informací  o tom, jak je WingTsun efektivní v přípravě studentů  na jakoukoliv situaci pomocí aplikace těchto čtyř důležitých principech boje, které jsou zásadní v každé sebeobranné situaci.

Ačkoliv každý praktikant bojových umění může pravděpodobně tyto principy aplikovat a přizpůsobit tyto čtyři zásady ke svému uměníWing Tsun trénink poskytuje studentům potřebné nástroje a trénink reflexů, které budou naprosto přirozené a velmi účinně uplatněny při každém boji.

Pokud máte zájem dozvědět se více o tom, jak takový trénink reflexů funguje, můžete se přihlásit na naše lekce. Jen tak opravdu budete moci pochopit, jak Wing Tsun opravdu funguje v reálné sebeobraně.

 

Máte zájem studovat Wing Tsun Kung Fu?
Napište na email: sifu@wtkungfu.cz nebo
zavolejte na 778 520 520 a domluvíme se.

Trénujeme v Praze a v Rakovníku.