Úrovně výuky Wing Tsun Kung Fu

V naší škole WingTsun Kung Fu vyučujeme výhradně podle progresivní metody výuky Hong Kong Wing Tsun Association vedenou naším mistrem Chrisem Collinsem, přímým žákem velmistra Leung Tinga a Cheng Chuen Funa.

Tato metoda tréninku nespočívá v učení se takzvaných programů, které škatulkují každého studenta na stupně. Mnoho studentů, které následují program výuky a každé 3-4 měsíce dělají zkoušky mají problém se odprostit od těchto výukových programů.

Já tyto programy přirovnávám k učení se frázím v cizím jazyce. Pokud  se pouze naučím reagovat na otázku “Jak se máš?”  – odpovědí “Mám se dobře” nebo “Fajn” — budu jen znát toto a nic více.  Co když se mě pak mluvčí zeptá “Jak se vede?” Budu mu umět odpovědět? Samozřejmě, že nebudu. To samé když se ho zeptám já a on odpoví: ” Nic moc”. Budu vědět co mi odpověděl? Opět asi ne.

A v bojových uměních to je to samé. Pokud budu jen trénovat určitou odpověd na určitý útok, budu vždy pozadu. Každý člověk útočí jinak a v životě se nelze naučit odpověd na jakýkoliv útok. Proto naše výuka učí studenty nezůstat u nacvičování situací, které stejně budou v reálu jiné, ale odprostit se od jakékoliv formy. Jen tak bude moc student umět reagovat přirozeně a bez přemýšlení.

Takto se učí adaptovat na jakýkoliv útok od jakéhokoliv protivníka.

Jak toho dosáhneme?

Jednoduše. Stačí jen pochopit jak funguje naše tělo, jaké principy musíme následovat a tréninkem taktilních reflexů se naše tělo učí reagovat hned jak naváže kontakt s nepřítelem.

Sice to zní jednoduše, ale naše mysl a tělo není na toto připravena. A stejně tak jako pianista musí trénovat a kontrolovat přesně jeho svaly a koordinovat je tak, aby mohl zahrát i tu nejsložitější skladbu, tak i my musíme trénovat naši mysl a tělo, abychom mohli reagovat za jakýchkoliv podmínek.

A aby to na studenta nebylo hodně, používáme tréninkové úrovně, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují.

 

Siu Nim TauWing Tsun Siu Nim Tau Level

Malá myšlenková forma. Studenti se učí tuto formu správně cvičit, i když to nemusí být kompletně bez chyb.

Tato forma obsahuje nejdůležitější pohyby celého systému, které se učí ve statickém základním postoji. Zaměřuje se také na správnou funkci ramen, loktů a zápěstí.

Dále se student učí vypustit sílu všemy směry, uvolnění kloubů a svalů a využití správné pozice ve svůj prospěch místo hrubé síly. Pamatujte, že pokud je pěst sevřena pevně a celé předloktí je zatnuté, tak to zablokuje celý loket a následně celou paži.

Stádium 1:

Vytvoření “klínu”, což nám umožní se dostat co nejrychleji do centra protivníka. Tento klín nám umožní najít střed protivníka jak ve statickém postoji, tak s vytočením, krokem na přímé linii nebo i s krokem pod různými úhly. Tento klín je take používán proti přímým i obloukovým útokům rukou i nohou, loktů a kolen nebo i proti chytáním, pákám nebo pokusům o stažení na zem.

Stádium 2:

Porozumění potřebě pro nízký a stoupající loket při úderu. Kdy se používají? Zjednodušeně, pokud je ruka uvnitř, loket stoupá a pokud je ruka zvenku, tak musí být loket nízký.

Stádium 3:

Uvolnění kloubů ramen, loktů a zápěstí. Toto je důležité při odklonění a přesměrování síly soupeře. Jakmile student porozumí principu páky a opěrného pákového bodu, pak může porozumět odklánění a přesměrování síly.

Stádium 4:

Zaměřením na uvolněnost kloubů nám umožňuje následovat sílu a je jedno zda tato síla směřuje přímo na nás nebo od nás. Nejde o to přidat svoji sílu, ale jde jen o její následování. Pamatujte, že čas se rovná prostoru a prostor se rovná času.

Toto vše může být dosaženo přes jednoduché ofenzivní a kontra-ofenzivní pozice.

 

Chum Kiusede triko front

Forma Chum Kiu není úplně korektní, ale student je na správné cestě k jejímu pochopení. Avšak je jim stoprocentně jasná forma i uplatnění SNT, stejně tak jako její teorie a metody.

Jakmile je schopen student provádět aplikace, Poon Sau a počáteční fáze Chi Sau bez zatuhnutí, ale s měkkostí a správnými dotykovými reflexy, postoupí k modré barvě trika.

Tato forma se soustřeďuje na koordinaci obou paží tak, jako kdyby měla každá ruka svůj mozek a také sladění koordinace horní části trupu s dolní.

Učí nás to, že neexistuje pouze stacionární střed mezi námi, ale také střed, který zaujímáme, střed, který máme na soupeři a pohyblivý střed mezi námi. Nikdy se ho student nechce vzdát. Pohyby se stávají více „dynamické“.

Zde se i začíná s metodou kopů ve Wing Tsun, které se provádějí se stejnou koncepcí jako s pažemi.

Fáze 1:

Zaměřena na aplikace ze SNT a rozvinutí měkkého cítění Dan Chi a Poon Sau. Pochopit myšlenku středu. Zůstat v blízkosti, uvolnit se a nechat paže následovat, nikoli se tlačit do prostoru soupeře.

Fáze 2:

Aplikace Chum Kiu a práce nohou.

Fáze 3:

Rozvíjení drilu ke vštípení myšlenky měkké síly pro kombinaci postoje a postavení paží. Je nutné, aby ruka rozvíjela kontaktní reflexy s Bong Sau, Tan Sau, Jum Sau.

  1. tlačení B. tažení C. opouštění
  2. otvírání E. tisknutí dolů F. odstranění
  3. zvedání

Všechny metody zajišťují, že žákovy paže jsou jako pružiny a reagují.

 

Chi saublue shirt front

V rámci procvičování Chi Sau se aplikují formy SNT a CK. Studentovi jsou již jasné základy Wing Tsun, názvy, principy, základní aplikace a dvě základní formy.

SNT a CK je prováděna stoprocentně správně a jasně se schopností uplatnit aplikace.

Student má správně rozvinuté kontaktní reflexy v Poon Sau, a proto se může začít učit Chi Sau.

Učební plán ukazuje učení samotných aplikací Chum Kiu a poté jejich začlenění do aplikací Chi Sau.

 

Chisau – Guosau – Latsaublack shirt front

V této fázi už je žák stává téměř mladším instruktorem. Nosí černé triko – což je v HKWTA velká pocta.

Prokazuje oddanost, pochopení umění a píli. Sklidil rýži, pochopil nejen směr Wing Tsun, ale i své směřování v životě, které odráží myšlenky WT v jeho vlastním životě.

Prošel cestou Kung Fu, rozvinul hluboké pochopení důležitosti základní struktury. Měsíce a roky meditoval, aby se dostal tam, kde nyí je, aby se stal člověkem na výpravě za pochopením Wing Tsun.

Člověk na stezce se může ztratit a zbloudit na jinou stezku. Ale putující člověk má jasno a je odhodlán. Tato pouť je na celý život. Na cestě je třeba získat mnoho znalostí, jakmile cestu, na které se nachází, akceptuje. Cesta může člověka změnit. Vyroste mentálně, fyzicky i duševně.

Úroveň TechnikaWing Tsun Technik

Tato úroveň vítá žáka jako člena rodiny. Není to jen člověk praktikující Kung Fu, ale člověk Wing Tsun. Tato osoba není jen odhodlaná, je plná znalostí, dovedností a pochopení systému.

Ať se s ním stane cokoli, jakmile dosáhne úrovně technika, bude vždy technikem WT. Nikdy mu to nikdo nemůže vzít.

Odpovídá to tomu, jako by dostal černý pás. Je to řešitel problémů, technický guru, osoba s vysokými standardy ve všem, co dělá, perfekcionista.

Zaměřuje se nyní na pohled dovnitř, aby našel své schopnosti, snaží se generovat své vlastní pochopení a interpretaci toho, co se naučil.

Aby získal červenou pásku na svou uniformu, musí získat respekt svých spolužáků, svých instruktorů a svých studentů. Musí vést řádný život, být disciplinovaný a uznávat všechny, se kterými přichází do kontaktu.

Ve třídě musí svůj čas věnovat sdílení svých znalostí s ostatními. Jeho ego nesmí ukázat svou horší stránku. Je mu jasná SNT, Chum Kiu a jejich aplikace. Dokáže jasně demonstrovat 7 sekcí v jakémkoli pořadí, a přecházet plynule z jedné do druhé.

Musí dokázat demonstrovat použité každé konkrétní sekce, když ji používá jako aplikaci, nebo v rámci Chi Sau. Musí umět efektivně spolupracovat s kterýmkoli jiným technikem nebo praktikem ve škole.

Musí být schopen být o krok před kterýmkoli studentem nosící modré nebo černé triko. Musí demonstrovat pochopení společného cvičení a soutěžního cvičení bez ztráty idejí, metod nebo koncepcí systému Wing Tsun. Napnutá nebo tuhá ztráta kontroly bude mít za následek, že se mu nepodaří získat červenou pásku.

Žádné stupně se nedávají, všechny je třeba získat! Hledáme kvalitu a dovednosti. Ne potvrzení o dokončení školení.

Poznámky:
Pouze technici HKWTA smějí udělovat žákům stupně až do úrovně černého trika. Pouze praktici HKWTA smějí udělovat žákům úrovně techniků.

Úroveň PraktikaWingTsun Praktik

Tato úroveň představuje „příchod“ člověka Wing Tsun; je to úroveň, která prokazuje znalosti, dovednosti a pochopení. Tento člověk není jen technicky zběhlý a teoreticky vybavený, dokáže jasně uplatňovat koncepce systému Wing Tsun, a proto rozvíjí své vlastní myšlenky Wing Tsun.

Jakmile má technik svou „červenou pásku“, tráví čas zdokonalováním svých dovedností ve formách Wing Tsun.

V Chi Sau toto znamená, že mistrovsky zvládl technické aspekty sedmi sekcí a 5 sekcí Bil Tse.

Pak má dále rozvíjet své pochopení těchto myšlenek a koncepcí, a zdokonalovat své pochopení. Jako praktik nedostanete další technické úrovně. Avšak získáte povýšení ve formě znamení o uznání.

Označení

  1. silná červená páska
  2. čínské znaky pro Wing Tsun.

To znamená, že jste svůj vlastní Wing Tsun. Jednoduše praktik jihočínského systému Kung Fu, nazývaného Wing Tsun. Během této fáze své poutě se naučíte Mook Yun Jong, Luk Dim Boon Kwun a Bart Chum Do.

Tak tady vidíte kompletní postup od začátečníka až do kompletního mistra jihočínského bojového umění známého jako WingTsun Kuen. Tato stránka se jen snaží přiblížit rozvoj jedince, který se rozhodne studovat pod našim vedením. Je pouze informativní a jen člen školy bude mít přístup k detailnímu tréninkovému plánu.

REGISTRACE NA NÁBOR DO ŠKOLY WING TSUN KUNG FU PRAHA

Máte zájem studovat Wing Tsun Kung Fu?

Napište na email: sifu@wtkungfu.cz nebo zavolejte na 778 520 520 a domluvíme se.

Trénujeme v Praze a v Rakovníku.